Chính sách bảo mật của trang web “hinhxam60s.com” nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và đảm bảo rằng thông tin này được xử lý và bảo vệ một cách an toàn và đáng tin cậy. Dưới đây là một số điều khoản trong chính sách bảo mật của chúng tôi:

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ người dùng khi họ đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc thực hiện các giao dịch khác trên trang web. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà họ yêu cầu, gửi thông tin quảng cáo và tiếp thị, và liên lạc với họ về các vấn đề liên quan đến tài khoản của họ.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của họ, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật.

4. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật công nghệ để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng khỏi mất mát, lạc hậu, truy cập trái phép hoặc tiết lộ.

5. Quyền lợi của người dùng

Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Họ cũng có quyền rút lại sự đồng ý cho việc sử dụng thông tin của họ hoặc yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin đó để liên lạc với họ.

Chúng tôi cam kết tuân thủ và thực thi chính sách bảo mật này để đảm bảo sự tin cậy và an toàn của thông tin cá nhân của người dùng.